„Dziedziczenie” działki w ROD
Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych (urod) zawiera szczególne rozwiązania dotyczące losu działki po śmierci działkowca. Wbrew ogólnej regule, prawo do działki i własność znajdujących się na niej naniesień i nasadzeń, nie wchodzą w skład tzw. masy spadkowej, a podlegają odrębnemu reżimowi, ujętemu w art. 38 urod.... Czytaj dalej →
Wyposażenie działki w ROD
Zgodnie z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych (urod), działki w ROD służą do prowadzenia upraw ogrodniczych oraz wypoczynku i rekreacji. Funkcje te znajdują odzwierciedlenie w przepisach dotyczących sposobu ich zagospodarowania. Ujęto je zarówno w ustawie, jak i przepisach wewnętrznych obowiązujących w ogrodach – w szczególności regulaminie.... Czytaj dalej →
Regulamin ROD
Rodzinne ogrody działkowe (ROD) kojarzą się z wypoczynkiem i uprawami ogrodowymi, oazami zieleni w miastach, ze spontanicznie i różnorodnie zagospodarowanymi działkami. Mało komu kojarzą się zaś z prawem.... Czytaj dalej →