Wyposażenie działki w ROD

Podziel się

Zgodnie z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych (urod), działki w ROD służą do prowadzenia upraw ogrodniczych oraz wypoczynku i rekreacji. Funkcje te znajdują odzwierciedlenie w przepisach dotyczących sposobu ich zagospodarowania. Ujęto je zarówno w ustawie, jak i przepisach wewnętrznych obowiązujących w ogrodach – w szczególności regulaminie.

Jeżeli chodzi o sposób zagospodarowania działki, to najistotniejszy przepis ujęto w art. 30 ust. 1 urod. Stanowi on, że „działkowiec ma prawo zagospodarować działkę i wyposażyć ją w odpowiednie obiekty i urządzenia zgodnie z przepisami ustawy oraz regulaminem.” Ponieważ sama ustawa zawiera jedynie cząstkowe regulacje dotyczące tej kwestii, np. odnośnie do gabarytów altany działkowej, w praktyce zasadnicze znaczenie będzie tu miał regulamin ROD.

Zasadniczą funkcją regulaminu jest zapewnienie, aby korzystanie ze stosunkowo niewielkich działek w ROD odbywało się z uwzględnieniem potrzeb innych działkowców. Dlatego w regulaminie obowiązującym w ogrodach prowadzonych przez PZD znajdziemy dosyć precyzyjne zapisy dotyczące sposobu zagospodarowania działki, urządzeń, w jakie można ją wyposażyć, a nawet sadzenia niektórych roślin.

Działkowe wyposażenie

Urządzenia, które można lokalizować na działce, wymieniono w § 41 regulaminu. Poza altaną działkową, o której będzie jeszcze mowa, wskazano tam m.in. na szklarnię, tunel foliowy, studnię, sieć wodociągową, kanalizacyjną i sieć elektryczną, zbiorniki wodne, bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe, pergole, trejaże, ogródki skalne, kąciki wypoczynkowe, urządzenia rekreacyjne. Jak widać, gama urządzeń jest dosyć szeroka, zwłaszcza jeżeli uwzględnić, że działki mają od 300 do 500 m2. Warto podkreślić, że ujęty w Regulaminie katalog urządzeń ma charakter zamknięty. Stąd za zakazane należy uznać np. budowę na działce garażu lub budynku gospodarczego. Jest to o tyle istotne, że nieprzestrzeganie zakazu może być uznane za rażące naruszenie umowy, a w konsekwencji nawet stać się podstawą wypowiedzenia dzierżawy działkowej.

Istotna wielkość i lokalizacja

Poza katalogiem, w regulaminie określono również wytyczne dotyczące gabarytów lub lokalizowania poszczególnych urządzeń w stosunku do granic działki (§ 42-52). I tak, np. maks. powierzchnia szklarni to 25 m2 i 3 m wysokości, basenów 15 m2, oczek wodnych 10 m2, zaś pergole wysokości powyżej 2 m powinny być zlokalizowane minimum 2 m od granicy działki. Uregulowano także wysokość ogrodzeń działki wewnątrz ogrodu – maks. 1 m.

 

Wyposażenie działki w ROD – warto pamiętać

W ROD od lat funkcjonuje obowiązek wyposażenia działki w kompostownik (powinien on być zlokalizowany co najmniej 1 m od granicy). Co ciekawe, rozwiązanie funkcjonujące w ogrodach, przeżywa obecnie swoisty renesans. W przepisach dotyczących gospodarki odpadami na prywatnych posesjach ustawodawca promuje posiadanie kompostownika przez obniżkę opłat za śmieci.

 

Inne artykuły z tej kategorii:

„Regulamin ROD”

 

 

 

Fot. Shutterstock.com

Podziel się