Regulamin ROD

Podziel się

Rodzinne ogrody działkowe (ROD) kojarzą się z wypoczynkiem i uprawami ogrodowymi, oazami zieleni w miastach, ze spontanicznie i różnorodnie zagospodarowanymi działkami. Mało komu kojarzą się zaś z prawem.

Tymczasem specyfiką ogrodów jest to, że stanowią zwarty kompleks odrębnych, stosunkowo niewielkich działek (ok. 300-500 m2). Gospodarując, wspólnie w skali ogrodu i jednocześnie osobno, na każdej z działek, działkowcy wchodzą w różnego rodzaju relacje, a ich potrzeby i oczekiwanie nie zawsze są ze sobą zgodne. Dlatego w ROD od zawsze obowiązywały przepisy, określające sposób ich funkcjonowania. Odnosiły się do relacji na poziomie wspólnoty, jak i stosunków pomiędzy jej członkami.

regulamin ROD

Jeżeli chodzi ogród, to zasadnicze znaczenie dla jego funkcjonowania mają przepisy ustawy o ROD oraz statut stowarzyszenia ogrodowego. Częściowo odnosi się do tego również Regulamin ROD. Jednak w największym stopniu akt tworzą przepisy porządkowe, przekładające się na prawa i obowiązki działkowców oraz sposób zagospodarowania działek. Zasadniczą funkcją Regulaminu jest to, aby korzystanie ze stosunkowo niewielkich działek odbywało się z uwzględnieniem potrzeb innych działkowców. W sensie prawnym dokument ten stanowi uzupełnienie umowy dzierżawy działkowej, na podstawie której korzystamy z działki (jako swoiste „warunki ogólne”).

Regulamin ROD uchwalany jest przez stowarzyszenie prowadzące ogród. Jednak jego postanowienia obowiązują nie tylko członków organizacji, ale wszystkie osoby przebywające w ROD (art. 14 ustawy). We wszystkich ROD zarządzanych przez PZD (stowarzyszenie prowadzące większość ROD w Polsce) obowiązuje ten sam Regulamin.

  • W zakresie zasad organizacyjnych akt ten zawiera przepisy wskazujące organy ogrodowe (walne zebranie, zarząd, komisja rewizyjna), zasady dokonywania rozliczeń finansowych pomiędzy działkowcem a ogrodem oraz tryb mediacji w razie sporów pomiędzy działkowcami.
  • W postanowieniach poświęconych zagospodarowaniu ROD określa m.in. obowiązek przestrzegania planu zagospodarowania ogrodu i zasady jego zmiany oraz zasady utrzymania porządku i czystości w ROD.
  • W rozdziale pt. „Zagospodarowanie działki”, znajdziemy przepisy dotyczące m.in.: granic działki (ich utrzymania i grodzenia), urządzeń i obiektów, w jakie można wyposażać działkę, wymiarów i lokalizacji altan, kompostowników, szklarni itp. Określono tam również minimalne odległości od granicy, stosowane przy sadzeniu niektórych roślin, np. drzew, uregulowano stosowanie środków chemicznych i utrzymywania zwierząt na działce. Przepisy te mają zapewnić możliwie najmniejsze oddziaływanie na działki sąsiednie, a co za tym idzie, ograniczyć spory na tym tle.
  • Odrębne rozdziały poświęcono przepisom porządkowym i tematowi opłat. W pierwszym określono obowiązki w zakresie utrzymania działki i powstrzymania się od pewnych działań, np. spalania odpadów, mycia samochodów. Unormowano także problem wjazdu i parkowania samochodów, kontrolowania stanu zagospodarowania działek i korzystania z mediów. W części poświęconej opłatom ogrodowym, wskazano tryb ich ustalania, przeznaczenia oraz uprawnienia działkowca w przypadku sporu co do ich wysokości.

Pełna treść regulaminu ROD jest dostępna na stronie Polskiego Związku Działkowców.

 

Inne porady:

„Dziedziczenie” działki w ROD

Wyposażenie działki w ROD

Regulamin ROD

Jak „kupić” działkę w ROD

Nie czyń drugiemu działkowcowi, co tobie niemiłe

Walne zebrania w ROD – Twój głos też się liczy!

Walne zebrania w ROD (wideo)

Prawidłowe zagospodarowanie działki ROD

 

Fot. Shutterstock.com

Podziel się