Nie czyń drugiemu działkowcowi, co tobie niemiłe

Podziel się

Stosunkowo niewielkie powierzchnie (300-500 m2) i położenie w zwartych kompleksach powoduje, że relacje sąsiedzkie są istotnym elementem funkcjonowania ROD.

Niestety, jak to w życiu bywa, wizje korzystania z działek niejednokrotnie różnią się w sposób znaczny pomiędzy poszczególnymi użytkownikami. Stąd też Regulamin ROD jest aktem dosyć szczegółowym w zakresie zagospodarowania działki, a nawet odnosi się do sposobu korzystania z niej.

  • Jeżeli chodzi o zagospodarowanie działki, to poza urządzeniami w jakie może być wyposażona, w szczególności altan działkowych, o czym pisaliśmy w tym artykule, jej nieodłącznym elementem są nasadzenia. Zasadniczo w Rodzinnych Ogródkach Działkowych nie ma specjalnych ograniczeń co do roślin, jakie można uprawiać. Przepisy dotyczą raczej ich lokowania. Planując działkę warto zapoznać się zwłaszcza z §53-54 Regulaminu, szczegółowo określającymi odległość sadzenia drzew i krzewów od granicy działki – w zależności od gatunku drzewa minimalna odległość to 2, 3, a nawet 5 m; w przypadku krzewów 1-2 m. Podobne przesłanki zadecydowały o ograniczeniu do 1 m. wysokości żywopłotów na granicy działki.

 

  • W kontekście nasadzeń warto wspomnieć o obowiązku ich przycinania i prawie sąsiada do samodzielnego usunięcia gałęzi przechodzących przez granicę działki (§ 55). Ponieważ częstym przypadkiem są próby sadzenia krzewów przed działką, na alei ogrodowej, warto wspomnieć, że stanowi to naruszenie przepisów ROD (§ 68 pkt 12). Zagospodarowanie terenu ogólnego należy bowiem do uprawnień zarządu ROD. Zlokalizowane na alei nasadzenia można uznać za element infrastruktury, stanowiącej własność stowarzyszenia ogrodowego. Stąd też zarząd ROD ma prawo usunąć takie nasadzenia, a nawet żądać tego od działkowca.

 

  • Odnośnie sposobu korzystania z działki wskazać należy, że część postanowień Regulamin (§ 6-7) w istocie doprecyzowuje kwestie przesądzone w ustawie o ROD. Mianowicie to na poziomie ustawy określone cele korzystania z działki w ROD – rekreacja i prowadzenie upraw ogrodniczych, a także zakazano zamieszkiwania lub prowadzenia działalności gospodarczej. Kolejną grupę stanowią przepisy stricte porządkowe (§ 67 i nast.), w których wprost wyrażono pewne nakazy, np. dbałości o estetykę działki i zakazy, np. mycia samochodów czy zaśmiecania terenu ogólnego. Nie przytaczam ich szczegółowo, a odsyłam do treści Regulaminu. Zastrzegam jednak, że zakres ujętych w nich ograniczeń i nakazów nie będzie raczej zaskoczeniem. Wydaje się, że są one oczywiste dla każdego, kto rozumie, że korzystając z działki, trzeba liczyć się z koniecznością poszanowania oczekiwań i potrzeb innych działkowców.

WARTO WIEDZIEĆ

Oceniając przepisy porządkowe w ROD warto pamiętać, że nakładane na nas ograniczenia i obowiązki stanowią jednocześnie źródło naszych praw (wobec sąsiadów). Dzięki nim, decydując się na działkę w ROD, nie narażamy się na ryzyko, że nasz sąsiad zamieni ją w miejsce udręki, a nie wypoczynku. Stąd zresztą przywołane w tytule przysłowie, które niezależnie od postanowień Regulaminu, warto stosować korzystając z działki w ROD.

 

Sprawdzaj aktualności na stronie Polskiego Związku Działkowców

 

Inne porady:

Dziedziczenie” działki w ROD

Wyposażenie działki w ROD

Regulamin ROD

Walne zebrania w ROD

Prawidłowe zagospodarowanie działki ROD

 

 

Fot. Shutterstock.com

Podziel się