Walne zebrania w ROD – Twój głos też się liczy!
Nie pozwólmy, aby wszelkie decyzje zapadały bez naszego udziału! Jednym z najważniejszych wydarzeń w ROD są walne zebrania. Odbywają się one raz w roku, najczęściej od marca do 15 maja. W walnym zebraniu w ROD ma prawo uczestniczyć każdy działkowiec, który jest członkiem PZD w danym ogrodzie. O zebraniu jest zawiadamiany pisemnie (za pośrednictwem poczty... Czytaj dalej →
Nie czyń drugiemu działkowcowi, co tobie niemiłe
Stosunkowo niewielkie powierzchnie (300-500 m2) i położenie w zwartych kompleksach powoduje, że relacje sąsiedzkie są istotnym elementem funkcjonowania ROD. Niestety, jak to w życiu bywa, wizje korzystania z działek niejednokrotnie różnią się w sposób znaczny pomiędzy poszczególnymi użytkownikami. Stąd też Regulamin ROD jest aktem dosyć szczegółowym w zakresie zagospodarowania... Czytaj dalej →
Altana w ROD
Altana działkowa stanowi najczęściej spotykany element wyposażenia działki w ROD. Nie brak wśród nich prawdziwych perełek, świadczących o tym, że dla niektórych działkowców altana stanowi swoistą wizytówkę.... Czytaj dalej →
„Dziedziczenie” działki w ROD
Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych (urod) zawiera szczególne rozwiązania dotyczące losu działki po śmierci działkowca. Wbrew ogólnej regule, prawo do działki i własność znajdujących się na niej naniesień i nasadzeń, nie wchodzą w skład tzw. masy spadkowej, a podlegają odrębnemu reżimowi, ujętemu w art. 38 urod.... Czytaj dalej →
Wyposażenie działki w ROD
Zgodnie z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych (urod), działki w ROD służą do prowadzenia upraw ogrodniczych oraz wypoczynku i rekreacji. Funkcje te znajdują odzwierciedlenie w przepisach dotyczących sposobu ich zagospodarowania. Ujęto je zarówno w ustawie, jak i przepisach wewnętrznych obowiązujących w ogrodach – w szczególności regulaminie.... Czytaj dalej →
Regulamin ROD
Rodzinne ogrody działkowe (ROD) kojarzą się z wypoczynkiem i uprawami ogrodowymi, oazami zieleni w miastach, ze spontanicznie i różnorodnie zagospodarowanymi działkami. Mało komu kojarzą się zaś z prawem.... Czytaj dalej →