Rodzaje murków kwietnych w ogrodzie

Jeżeli planujemy swój ogród w miejscu, w którym występują różnice w wysokości terenu, możemy pokusić się o zbudowanie murków oporowych, których zadaniem będzie przytrzymanie większych mas ziemi przed osuwaniem.  Takie elementy małej architektury urozmaicą każde założenie ogrodowe i mogą być przy okazji siedziskiem ogrodowym.

Dzięki kwiatom zaś będą też pełniły ozdobną rolę. 

Kiedy warto wprowadzić murki? 

  • przy różnicy poziomów działki, 
  • gdy chcemy stworzyć skalniaki, 
  • w celu zabezpieczenia schodów – w postaci tzw. policzków, 
  • mogą być stosowane zamiast ogrodzeń, 
  • w celu urozmaicenia przestrzeni ogrodu, jeżeli działka jest płaska. 

   


  1. Murki suche

Wśród murków oporowych można wyróżnić murki suche, które wykonuje się z pominięciem zastosowania zaprawy przy jego wznoszeniuBudowanie takiego murku zaczynamy od wykonania wykopu w ziemi na głębokość 30-80 cm, w którym wykonujemy fundament. Można zastosować różne rodzaje fundamentów, np.: z kamieni płytowych, na których układamy właściwą konstrukcję, fundament z tłucznia i piasku, bądź solidny betonowy.  

Murki kwietne suche, czyli wykonane bez użycia zaprawy

W celu lepszej stabilizacji powinniśmy nieco odchylić od pionu murek na ok. 20%, żeby ziemia nie obsuwała się przy deszczach, zapewniając stabilność całości. Tak jak w przypadku murowania typowego muru ceglanego, tak i w tym przypadku układamy kamienie tak, by były one poprzesuwane między sobą w poziomie. Warto układać najdłuższe kamienie w poprzek murku, kotwiąc go w ziemi i zapewniając lepszą stabilność całości. Murek tego typu najładniej wygląda porośnięty roślinnością. W tym celu kamienie łączymy spoinami ziemnymi, dbając o to, by szczeliny byłwypełnione żyzną ziemią, w której rosnąć będą skalne byliny. To doskonałe miejsce do ekspozycji kolekcji goryczek, lewizji, skalnic, fiołków wonnych, miłków wiosennych, dzwonków karpackich, rojników, karmników ościstych, macierzanek, rogownic. 

  1. Murowane

przypadku murku murowanego możemy wykorzystać różne materiały, takie jak kamienie obrobione i nieobrobione, bloki betonowe lub cegły ceramiczne. Budowanie zaczynamy od wykonania wykopu na fundament na głębokość 30-80 cm na podsypce żwirowej. Na niej układamy izolację poziomą, po czym przystępujemy do betonowania. Po wykonaniu fundamentu murujemy z cegieł lub kamieni na określoną wysokość murek. Od strony skarpy dokładamy izolację pionową w postaci papy, substancji bitumicznych lub folii, a szczeliny konstrukcyjne uszczelniamy uszczelniaczem bitumicznym. Zwieńczenie takiego murku możemy ukwiecić przewisającymi roślinami – floksami szydlastymi, żagwinamidzwonkami dalmatyńskimi, goździkami kropkowanymi, kokoryczami żółtymi, smagliczkami, dębikami, gęsiówkami itp. 

Murki kwietne murowane mogą powstać z  m.in. kamieni, bloków betonowych lub cegieł ceramicznych

  1. Z prefabrykatów

Kolejny murek, który można zastosować w ogrodzie, to murek stworzony z prefabrykowanych elementów. Jest to w gruncie rzeczy murek suchy, w którym kamienie naturalne zastąpione są wytwarzanymi fabrycznie elementami betonowymi lub ceramicznymi. Prefabrykowane donice układa się jedna na drugiejdzięki czemu można ułożyć z niej dowolny kształt. Jest to szybki sposób na stworzenie kwitnącej ściankiGęsto obsadzony murek stanowi piękną ozdobę ogrodu. W takim miejscu możemy posadzić karłowe żarnowce i szczodrzeńce, kosodrzewiny, jałowce płożące, krzewuszki, pięciorniki krzewiaste, irgi Dammera, lawendy, kocimiętki, rozchodniki, rojniki.

Murek kwietny może powstać z prefabrykowanych elementów

 

 

 

Źródło: Mój ogródek

Fot. Shutterstock