Dżdżownice kompostowe

Podziel się

Naturalnym środowiskiem życia dżdżownic jest gleba, gdzie odżywiają się materią organiczną, a liczne ich występowanie świadczy o żyzności gleby.

Idealnym miejscem bytowania dżdżownic w ogrodzie jest pryzma kompostowa, gdzie zgromadzone resztki z ich udziałem zostają przerobione w bardzo wartościowy kompost zwany biohumusem. Jeżeli kompostownik nie ma zabudowanej podłogi, z pewnością możemy liczyć na wprowadzenie się tam naszych rodzimych gatunków dżdżownic. Szybko odnajdą właściwe dla siebie miejsce bytowania i stopniowo będą zasiedlać naszą pryzmę.

Doskonałej jakości kompostowniki o różnych pojemnościach znajdziesz w naszym sklepie! M.in.:

 

Jednak po co czekać! O wiele korzystniej jest wprowadzić zakupioną populację. Hodowlane dżdżownice kompostowe – kalifornijskie można nabyć przez internet.

Dżdżownica kalifornijska (kompostowiec różowy) jest niezwykle żarłoczna. Odżywia się resztkami roślinnymi i zwierzęcymi, odpadkami kuchennymi, trocinami, słomą, a nawet papierem i tekturą, które zawierają celulozę i w niewielkiej ilości powinny być dodawane do zgromadzonej na kompostowniku masy organicznej, ponieważ potrzebne są dżdżownicom do budowy kokonów.

Przechodzące przez przewód pokarmowy dżdżownic treści glebowe tworzą trwałe kompleksy organiczno-mineralne, konieczne do powstawania próchnicy glebowej.

Dżdżownice kompostowe i ich idealny świat

  • Do kompostownika należy wrzucać maksymalnie rozdrobnione odpady organiczne.
  • Wilgotność stosu utrzymywać na poziomie 75-80%, temperaturę 20-22°C (najlepiej rozwijają się w środowisku wilgotnym, dobrze znoszą polskie zimy).
  • Dżdżownice do życia potrzebują materii organicznej i po jej rozłożeniu nie mają właściwego dla siebie pokarmu, zatem cały czas muszą mieć stały dostęp pożywienia. Są nim te same materiały, które wrzucane są na tradycyjną pryzmę kompostową.
  • Zabronione jest dodawanie materiałów niepodlegających biodegradacji, skórek owoców cytrusowych, mięsa i nabiału.
  • Cały czas powinien być zapewniony dostęp powietrza do wnętrza pryzmy, aby dżdżownice się nie udusiły.

Wytwarzanie własnego biohumusu

  1. Przed wprowadzeniem dżdżownic konieczne będzie zabezpieczenie pryzmy kompostowej od dołu, aby ochronić je przed żerowaniem kretów i uniemożliwić ucieczkę, oraz osłonić od góry (włókniną, słomą, liśćmi), aby nie były narażone na wyłapywanie przez ptaki.
  2. Należy pamiętać, że w naturalnych warunkach dżdżownice zasiedlają pryzmę dopiero po zakończeniu termicznej fazy rozkładu zgromadzonego materiału, a opuszczają ją po zakończeniu procesu kompostowania i wytworzeniu gotowego do użycia nawozu.
  3. Jeżeli zdecydujemy się na wytworzenie biohumusu, najlepiej będzie wyposażyć się w kompostownik dwukomorowy. Najpierw przy zamkniętej przegrodzie napełniamy odpadkami jedną z części i wpuszczamy tam dżdżownice kompostowe. Gdy materiał będzie już przekompostowany, napełniamy drugą część kompostownika, a następnie na około tydzień otwieramy przegrodę, aby dżdżownice mogły przejść do drugiej części w kierunku nowego źródła pokarmu. Wtedy przegrodę zamykamy, a opróżnioną skrzynię napełniamy nowym materiałem organicznym. Gwarantuje to ciągłość dostarczania odpadków z kuchni i ogrodu, systematycznego pozyskiwania wartościowego nawozu organicznego i zapewnienie dobrych warunków życia dla naszych sprzymierzeńców.

 

Warto wiedzieć

Biohumusem mogą być zasilanie wszystkie rośliny w ogrodzie w dowolnym momencie. Jednak najczęściej stosuje się wiosną lub jesienią. Należy wymieszać go z glebą do głębokości 5-10 cm w ilości 20-30 kg/m2 na glebach ciężkich i średnich i nawet 30-40 kg/m2 na glebach lekkich.

 

Dżdżownicom poświęciliśmy więcej uwagi na naszym portalu. Zapraszamy do lektury artykułów:

Dżdżownice mile widziane w ogrodzie

Permakultura w ogrodzie – ekologia i zrównoważony rozwój

Czy można używać biohumusu jesienią?

Dodatkowo, bardzo pożytecznymi informacjami na temat kompostowników dzielimy się w artykułach:
Rodzaje kompostowników ogrodowych
Jaki wybrać kompostownik ogrodowy – zrobić czy kupić?
Kompost – jak zrobić? Jak stosować?

 

 

 

Źródło: miesięcznik „Mój Ogródek”

Fot. Shutterstock.com

Podziel się