Chemiczna ochrona roślin – słowniczek 

Podziel się

Chemiczna ochrona roślin – stosując takie środki ochrony roślin warto zapoznać się z podstawowymi terminami używanymi w ochronie roślin.

Agrofagi

Patogeny, szkodniki, chwasty obniżające plony roślin uprawnych.

Akarycydy

Preparaty zwalczające szkodliwe roztocze (przędziorki, szpeciele).

Ciecz użytkowa (robocza)

Roztwór, emulsja, zawiesina wodna lub olejowa środka ochrony roślin w stężeniu zalecanym do zabiegu.

Fungicydy

Preparaty zapobiegające rozwojowi chorób grzybowych lub je wyniszczające.

Herbicydy

Związki chemiczne stosowane do niszczenia lub hamowania rozwoju chwastów.

Insektycydy

Substancje zwalczające owady lub ograniczające ich rozwój.

Integrowana metoda

Wykorzystywanie do zwalczania agrofaga wszelkich możliwych metod ujętych w system do minimum ograniczający stosowanie pestycydów lub przewidujący używanie ich w okresach, w których nie zagrażają wrogom naturalnym szkodników.

Karencja

Okres, jaki powinien upłynąć od ostatniego zabiegu środkiem ochrony roślin do zbioru plonu (liczba dni).

Metoda agrotechniczna (w chemicznej ochronie roślin)

Stwarzanie roślinom właściwych warunków wzrostu i rozwoju oraz zabiegi uprawowe, które zapobiegają masowemu pojawieniu się chorób i szkodników.

Metoda biologiczna (w chemicznej ochronie roślin)

Wykorzystanie jednego żywego organizmu do zwalczania drugiego. 

Metoda chemiczna (w chemicznej ochronie roślin)

Zwalczanie chorób i szkodników środkami chemicznymi.

Metoda mechaniczna (w chemicznej ochronie roślin)

Zbieranie i niszczenie szkodników lub roślin porażonych przez choroby i uszkodzonych przez szkodniki. Stosowanie pułapek chwytnych, przynęt, opasek lepowych, roślin pułapkowych. 

Patogeny

Czynniki wywołujące chorobę roślin (wirusy, grzyby, bakterie).

Pestycydy

Środki chemiczne przeznaczone do zwalczania szkodników, sprawców chorób oraz chwastów.

Preparat powierzchniowy

Pozostaje na powierzchni rośliny i przez pewien czas oddziałuje na szkodnika kontaktowo. 

Preparat systemiczny (układowy)

Wnika do naczyń rośliny i przemieszcza się wraz z sokiem do różnych jej części. 

Preparat wgłębny

Wnika pod skórkę, nie jest rozprowadzany z sokiem po roślinie. 

Prewencja

Okres po zabiegu, podczas którego nie wolno wchodzić na potraktowany obszar człowiekowi i zwierzętom domowym, nie wolno też dopuścić do oblotu pszczół, jeżeli znajdują się tam rośliny kwitnące.

Repelenty

Czynniki chemiczne i fizyczne odstraszające szkodniki.

Selektywność

Stopień zagrożenia środka chemicznego dla organizmów pożytecznych.

Substancja biologicznie czynna

Aktywna część środka ochrony roślin, zwalczająca organizmy szkodliwe lub niszcząca chwasty.

Zoocydy

Związki chemiczne zwalczające szkodniki roślin.

Zoocydy kontaktowe

Preparaty przeznaczone do zwalczania organizmów zwierzęcych, wnikające do ich wnętrza przez okrywę ciała. 

Zoocydy żołądkowe

Ich działanie objawia się po spożyciu przez szkodnika zatrutego fragmentu rośliny lub jej soku. 

 

 

Po takiej porcji wiedzy dotyczącej chemicznej ochrony roślin, warto także zapoznać się z artykułami:

Biologiczne zwalczanie szkodników glebowych

Jak się pozbyć skrzypu?

W artykule Czym zwalczać choroby roślin? prezentujemy różne sposoby na zwalczanie chorób.

 

Inni czytali / oglądali także:

Zwalczanie szkodników – wykorzystaj pędy i liście pomidorów

Naturalne sposoby na mszyce

Sposoby i ekologiczne środki ochrony roślin (wideo)

Kiedy nie pryskać środkami ochrony roślin?

Odpowiedzialne ogrodnictwo

 

Źródło: miesięcznik „Mój Ogródek”

Fot. Shutterstock.com

Podziel się