Kiedy nie pryskać środkami ochrony roślin?

Podziel się

Od właściwego wykonania chemicznej ochrony zależy nie tylko zdrowie roślin, ale też bezpieczeństwo ludzi, zwierząt i środowiska. Kiedy nie pryskać środkami ochrony roślin? Przed użyciem środka ochrony roślin należy zawsze przeczytać uważnie etykietę zamieszczoną na opakowaniu.

Decydując się na zastosowanie pestycydów powinniśmy wybierać środki selektywne, o niskim ryzyku dla zapylaczy i innych organizmów pożytecznych. Wybór środka powinien być także poprzedzony rozpoznaniem problemu w ogródku. Musimy wiedzieć, z jakimi organizmami szkodliwymi mamy do czynienia oraz czy występują w nasileniu zagrażającym roślinom. Przed zastosowaniem środków ochrony roślin powinniśmy poinformować o planowanym zabiegu sąsiadów, podając nazwę preparatu, okres karencji i datę przeprowadzenia zabiegu. Trzeba także pamiętać, kiedy nie wolno wykonywać zabiegów chemicznymi środkami ochrony roślin.

Nie wolno pryskać środkami ochrony roślin przy:

  1. Silnym wietrze, aby zapobiec znoszeniu cieczy roboczej na sąsiednie działki lub kwitnące rośliny. Optymalna prędkość wiatru to 0,5–1,5 m/s, nie pryskamy gdy przekracza ona 3 m/s.
  2. Nieodpowiedniej temperaturze Wartość optymalna to 12–20°C. Środki, zwłaszcza te o działaniu systemicznym (przenikające i rozprzestrzeniające się w tkankach roślin), zastosowane w zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperaturze mogą nie wykazać oczekiwanej skuteczności. Poza tym, wysokie temperatury mogą spowodować, że będą fitotoksyczne, a więc uszkodzą rośliny. Substancje czynne o działaniu układowym mogą zbyt szybko przemieszczać się w roślinie i doprowadzić do powstania nekroz na szczytach i brzegach liści.
  3. Deszczu, bezpośrednio przed opadami oraz 3–6 godzin po nich, ponieważ substancje czynne zostaną zmyte z rośliny i mogą nie zdążyć zadziałać.
  4. Nieodpowiedniej fazie rozwojowej Przy środkach chwastobójczych w nieodpowiedniej fazie rozwojowej rośliny uprawnej, gdyż może dojść do tzw. poparzeń herbicydowych, których konsekwencją są przebarwienia, zahamowanie wzrostu, deformacje, a nawet obumieranie roślin uprawnych.
  5. Kiedy kwitną inne rośliny Zabiegi w tym terminie mogą spowodować zatrucia pszczół i innych zapylaczy. Informacje odnośnie oddziaływania danego środka na pszczoły podane są w etykiecie preparatu. Dlatego w miarę możliwości należy wybierać środki o niskiej toksyczności dla pszczół. Warto także sprawdzić, czy na roślinach znajduje się spadź, związana z występowaniem mszyc, a która stanowi pożytek dla pszczół.
  6. W południe lub we wczesnych godzinach popołudniowych, szczególnie latem. Środki chemiczne należy stosować w godzinach wieczornych, po zakończonym oblocie pszczół, aby krople cieczy użytkowej zdążyły wyschnąć. Trzeba zwrócić uwagę na trzmiele, które w przeciwieństwie do pszczół pobierają pokarm z roślin także po zmierzchu. Jeżeli istnieje potrzeba wykonywania zabiegów w ciągu dnia, decydujmy się na godziny wczesnoranne oraz dni pochmurne i chłodniejsze.

 

Warto wiedzieć, że…

Nawet jeśli na etykiecie danego chemicznego środka ochrony roślin nie ma informacji o tym, że jest on szkodliwy dla pszczół, to i tak może być dla nich niebezpieczny. Nad opryskiwanymi roślinami unosi się zapach stosowanego preparatu. Może on osiadać na znajdujących się w pobliżu owadach. Pszczoły nie zatrują się, ale nie zostaną wpuszczone do ula. Inny zapach sprawi, że zostaną rozpoznane jako obce i zabite przez pszczoły ze swojego ula.

Błędy popełnione przy stosowaniu środków ochrony roślin mogą być tragiczne w skutkach, najpierw dla owadów, później dla nas samych
Błędy popełnione przy stosowaniu środków ochrony roślin mogą być tragiczne w skutkach, najpierw dla owadów, później dla nas samych

 

 

 

 

 

Źródło: miesięcznik „Mój Ogródek”

Fot. Shutterstock.com

Podziel się