Opakowania po środkach ochrony roślin – co z nimi zrobić?

Podziel się

Znajomość zasad i prawidłowe postępowanie z odpadami pestycydowymi umożliwia uniknięcie wielu zagrożeń.

Do zanieczyszczenia środowiska przyczynia się także niewłaściwe postępowanie z przeterminowanymi nawozami, środkami ochrony roślin i opróżnionymi po nich pojemnikami. 

Według polskiego prawa opakowania po środkach ochrony roślin są uznawane za niebezpieczne dla organizmów żywych. Nawet mimo dokładnego płukania mogą stanowić zagrożenie dla środowiska. Sposób, w jaki należy postępować z preparatami i pustymi opakowaniami po nich podaje etykieta – instrukcja stosowania środka, znajdująca się na każdym środku ochrony roślin. 

Co zrobić z opakowaniami po „opryskach” 

W zależności od środka, opróżnione opakowanie traktować można jako odpady komunalne lub zwrócić do sprzedawcyW razie wątpliwości dotyczących postępowania warto poradzić się sprzedawcy. 

  • Każdy punkt sprzedaży środków ochrony roślin (np. hipermarkety budowlane z działami ogrodniczymi) ma obowiązek bezpłatnego odbierania wszystkich opakowań po tych środkach, o ile są odpadami niebezpiecznymi (podane na etykiecie) i zostały 3-krotnie wypłukane. Bez względu na to, gdzie zakupiono środek ochrony roślin, sklep musi go przyjąć, bez konieczności okazania dowodu zakupu. 
  • Zabrania się spalania opakowań po środkach ochrony roślinPodczas spalania wydziela się dużo gryzącego dymu, głównie trujące substancje – furany i dioksyny, które są silnie mutagenne. Dioksyny należą do najbardziej trujących, rakotwórczych substancji, ale działanie ich nie jest natychmiastowe. Wydzielające się związki wpływają na zwiększoną ilość zachorowań na choroby układu oddechowego, alergie i nowotwory. 
  • Zabronione jest wykorzystywanie opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów oraz traktowania ich jako surowce wtórne. Nie mogą być one wyrzucane do kontenerów na śmieci lub porzucane np. przy rowach, lasach. 
  • Ilość substancji stwarzających zagrożenie powinna być w opakowaniu po preparacie jak najmniejsza. Dlatego podczas przygotowywania cieczy użytkowej do opryskiwania, opakowania powinny być trzykrotnie wypłukane wodą, a popłuczyny dołączone do cieczy użytkowej. Minimalizujemy tak ilość substancji czynnej w odpadowym opakowaniu. 
  • W Polsce od 2004 r. rozpoczęto system zbiórki pustych opakowań po środkach ochrony roślin. Jest on finansowany przez producentów i importerów zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Ochrony Roślin (PSOR). W ramach Systemu PSOR zbierane są nie tylko opakowania po środkach ochrony roślin sklasyfikowane jako niebezpieczne, ale też po innych środkach niebezpiecznych, wykorzystywanych w rolnictwie, np. nawozach. Takie opakowania również można przynosić do punktów odbioru, jeżeli na opakowaniu znajduje się jeden z konkretnych piktogramów (graficznych symboli wskazujących rodzaj zagrożenia dla środowiska).  

Opakowania po środkach ochrony roślin. Co robić z resztkami preparatów? 

Wiele gmin organizuje zbiórkę odpadów niebezpiecznych (w tym przeterminowane środki ochrony roślin), które można oddawać w Punktach Selektywnej Zbiórki Opakowań Komunalnych. Informacji na ten temat należy szukać w swoim urzędzie gminy. Jeżeli gmina nie zorganizowała tego typu zbiórki, na rynku działają firmy komercyjnie zajmujące się odbiorem niebezpiecznych odpadów. Zarządy ogrodów działkowych mogą ustalać z gminami terminy i warunki przeprowadzenia takich zbiórek. 

Opakowania środków ochrony roślin, na których znajduje się chociaż jeden taki piktogram, należy przynosić do punktów odbioru
Kliknij obrazek, żeby powiększyć

 

Inni czytali / oglądali również:

Sposoby i ekologiczne środki ochrony roślin

Kiedy nie pryskać środkami ochrony roślin?

Chemiczna ochrona roślin – słowniczek

Pestycydy, czy szkodzą?

Podtopienia, zalany ogród – jak unikać zagrożeń?

 

Sprawdź, co w bieżącym wydaniu miesięcznika “działkowiec”

 

Źródło: miesięcznik “działkowiec”

Fot. Archiwum “działkowca”

Podziel się