Rośliny okrywowe – zalety i dobór do uprawy

Podziel się

Rośliny okrywowe – tak nazywane są wszelkiego rodzaju uprawy, których podstawowym zadaniem jest ochrona gleby i poprawa jej właściwości fizykochemicznych.

Uprawa roślin okrywowych jest alternatywą dla ściółkowania tradycyjnego. Różne modyfikacje tej metody oraz różnorodność gatunkowa roślin przydatnych jako okrywa gleby, ułatwiają jej wykorzystanie i wpływają na wzrost popularności.

Zalety uprawy roślin okrywowych

 1. ochrona gleby przed erozją i niszczeniem struktury;
 2. ograniczenie strat składników pokarmowych wypłukiwanych poza strefę korzeniową;
 3. poprawa struktury gleby i jej napowietrzenia oraz wzbogacanie w próchnicę;
 4. ograniczenie zachwaszczenia poprzez tłumienie chwastów lub allelopatyczne hamowanie ich rozwoju;
 5. poprawa warunków termicznych gleby;
 6. dostępność składników pokarmowych z głębszych warstw dla roślin następczych;
 7. zwiększenie bioróżnorodności gatunkowej pożytecznych organizmów stanowiącą podstawę właściwego funkcjonowania ekosystemów.

Dobór roślin do uprawy

Warto wiedzieć, że nie każda roślina nadaje się do uprawy w formie okrywowej. Najlepsze są gatunki, które rosną szybko i tworzą gęsty kobierzec masy organicznej oraz są odporne na gorsze warunki siedliskowe i pogodowe. Ich system korzeniowy powinien być dobrze rozbudowany i głęboki. Z roślin, które spełniają te kryteria, jako okrywa glebowa najczęściej są uprawiane:

 • rośliny bobowate – wzbogacające dodatkowo glebę w azot (łubin wąskolistny i żółty [dostępny w naszym sklepie], bobik, peluszka, seradela, wyka i koniczyny);
 • trawy – ich różne gatunki to cenne rośliny okrywowe, zarówno w siewie czystym, jak i w postaci mieszanek. Z rodziny traw najchętniej uprawiane jest żyto, ze względu na dużą tolerancję na warunki glebowe, niewielkie wymagania wodne i szybki wzrost, dający w krótkim czasie zwarty łan. Żyto hamuje kiełkowanie i rozwój licznych chwastów dwuliściennych;
 • facelia błękitna – nie ma większych wymagań glebowych i siedliskowych, można ją więc uprawiać w każdym rejonie. Jest wytrzymała na przymrozki (do –6°C) i okresową suszę, tworzy ogromną masę wegetatywną. Dodatkową zaletą jest to, że jako roślina miododajna, przyciąga do ogrodu pszczoły i inne pożyteczne owady;

Z innych roślin chętnie uprawiana jest:

 • gorczyca [dostępna w naszym sklepie]
 • gryka
 • rzepak
 • nostrzyk

 

Inni czytali / oglądali również:

Krzewy zadarniające do ogrodu

Zimowe zabezpieczenie roślin

Jak sadzić róże – odmiany, metody i wskazówki do uprawy

Rośliny zimozielone – zalety i wady

Webinar „Ogórek i spółka, czyli warzywa dyniowate w Twoim ogrodzie”

 

 

 

Źródło: miesięcznik „Mój Ogródek”

Fot.: Shutterstock.com

Podziel się