„Dziedziczenie” działki w ROD
Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych (urod) zawiera szczególne rozwiązania dotyczące losu działki po śmierci działkowca. Wbrew ogólnej regule, prawo do działki i własność znajdujących się na niej naniesień i nasadzeń, nie wchodzą w skład tzw. masy spadkowej, a podlegają odrębnemu reżimowi, ujętemu w art. 38 urod.... Czytaj dalej →