Chemiczna ochrona roślin – słowniczek 

Chemiczna ochrona roślin – stosując takie środki ochrony roślin warto zapoznać się z podstawowymi terminami używanymi w ochronie roślin. Agrofagi Patogeny, szkodniki, chwasty obniżające plony roślin uprawnych. Akarycydy Preparaty zwalczające szkodliwe roztocze (przędziorki, szpeciele). Ciecz użytkowa (robocza) Roztwór, emulsja, zawiesina wodna lub olejowa środka ochrony roślin w stężeniu zalecanym do zabiegu. Fungicydy Preparaty zapobiegające rozwojowi … Czytaj dalej Chemiczna ochrona roślin – słowniczek